ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Thursday, March 31, 2011

ಚಂದಿರೆಯ ನೋಟದಲಿ !

ನೆನಕೆಗಳು : ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮರಿಗೆ
ಚಂದಿರೆಯ ನೋಟದಲಿ !

ಬೆಳಕಿನುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರ ಹಿಂಡಿನಲಿ
ಥಳುಕುಬಳುಕಿನ ನೀಳ ಚಂದಿರೆಯ ಕಂಡೆ
ಪುಳಕಗೊಂಡಾ ಮನಸು ನನ್ನೊಳಗೇ ನಾಚುತ್ತಾ

ಸೆಳೆತದಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ!

ನಳಿನ ಮುಖಿ ನಗುವಾಗ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳು

ಚಳಿಯನೆಬ್ಬಿಸುವಂಥಾ ನಳಿದೋಳುಗಳನು

ಗುಳಿಯಿರುವ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಕಪ್ಪುನೇರಳೆ ಕಣ್ಣು
ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನುಟ್ಟು ತೊನೆದಾಡುವಳನು


ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಹದಬೆಳೆದ ಬಾಳೆಯಾ ದಿಂಡುಗಳ
ಎಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ದುಂಡುತೊಡೆಗಳವು

ಬಳೆಗಳೆರಡಾಡುವಾ ಕೈಗಳಲಿ ಕಿಂಕಿಣಿರು

ಕೊಳೆಯಿರದ ನುಣುಪಾದ ಪಾದ ತೋರಿದಳು


ಎಳೆಯಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ
ಎಳೆಗರುವಿನಾ ತೆರದಿ ಜಿಗಿಜಿಗಿದು ಓಡಿ

ಎಳೆದೊಯ್ದಳೆನ್ನ ಮನ ಅವಳೊಡನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ

ಎಳೆನಡುವ ಕುಲುಕಿಸುತ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿ


ಹಳೆಯದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸವಿಗ್ರಹದ ರೀತಿ

ಹೊಳೆಯುತ್ತ ನಿಂತವಳ ಕದ್ದು ನೋಡುವೊಲು

ಕಳೆಯಂಥದದು ಮೊಗದಿ ರತಿದೇವಿ ಭೂಮಿಯಲಿ!
ಅಳೆಯುತಿಹಳಲ್ಲಲ್ಲೇ ಓರೆನೋಟದಲಿ !

ಕಳಕಳಿಯು ನನ್ನದಿದೆ ಓದೇವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ

ಸೆಳೆತಂದು ಕೊಡಮಾಡು ಬಾಳರಥದಲ್ಲಿ

ಕಳೆಕಟ್ಟಲೆನ್ನ ಜೀವನದಾಕೆ ನಡೆಬರಲಿ
ಬೆಳಗುವೆನು ಸಾವಿರದ ಹಣತೆ ನಿತ್ಯದಲಿ !