ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Wednesday, March 9, 2011

ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡ

ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡ
[ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಮಾತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ]

ನಂದನದ ಸಿರಿ ಭೋಗ ತುಂಬಿದ
ನಮ್ಮ ನಾಡಿದು ಕನ್ನಡ
ಚಂದನದ ಪರಿಮಳವ ತೀಡಿದ
ಹೆಮ್ಮೆಯಾ ಸಿರಿಗನ್ನಡ

ಭರತಭೂಮಿಯ ಕುವರಿಯಾಗಿ
ದಕ್ಷಿಣದಿ ನೆಲೆನಿಂತಿದೆ
ತರತರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನೀಯುತ
ದಶದಿಸೆಯಲೂ ಚಲಿಸಿದೆ!

ಕಲೆಯು ಸಂಗೀತಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಾ
-ಭಿರುಚಿಯನು ಹೊಂದಿದಾ
ನೆಲೆಯು ನಿಪುಣರ ಬೀಡು ಸುಮಧುರ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬಲು ಚಂದದಾ

ಕೋಶಬರೆದಾ ದೇಶಕಟ್ಟಿದ
ಹಲವು ಹೈದರ ಅಂಗಳ
ಶೇಷವಿರದರೂ ಕೀರ್ತಿಮೆರೆದಿಹ
ಭಾಷೆ ನಿರತಗೆ ಮಂಗಳ

ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡ
ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ
ತುಚ್ಛವಾದವು ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳ್
ಪಚ್ಚೆ ನಮ್ಮಯ ಕನ್ನಡ