ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Friday, August 20, 2010

ಚಮ್ ಚಮ್!

ಚಿತ್ರ ಋಣ :ಅಂತರ್ಜಾಲ

ಚಮ್ ಚಮ್!

[ ಸುಖಕರ್ತಾ ದುಃಖ ಹರ್ತಾ ವಾರ್ತಾ ವಿಘ್ನಾಚಿ ಅನ್ನೋ
ಮರಾಠಿ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಕೊಳಿ !]

ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಗದ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ
ಗದ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪದ್ಯವಾಯ್ತಲ್ಲ !
ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನೀವು ಮೂಸ್ನೋಡುದಿಲ್ಲ
ವಾದ್ಯ ಊದಿ ಕರೆದ್ರು ನೀವ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ! ಬರೆಯಯ್ಯ ಬರೆಯೋ

ಇಡ್ಲಿ-ಸಾಂಬಾರ್ ದೋಸೆ ಚೌಚೌ ಚೌ ಬಾತು
ಸಡ್ಲಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತಿನ್ನಿರಿ ಕೂತು
ಮಡ್ಲೊಳಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತ ತಾಯಂದ್ರೆ
ಕಡ್ಲೆ ಉಸ್ಲಿ ಸಾಕೆ ಖಾರಾನೇ ಬೇಕೇ ? ಬರೆಯಯ್ಯ ಬರೆಯೋ

ಆಚೆಮನೆ ಗೋವಿಂದ ಸಣ್ಣಕ್ ಕಣ್ಣೊಡ್ದ
ಪಾಚೋ ಪಾಪಾಪಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ತೋರ್ದ
ಮಾಚಕ್ಕ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಹೆಸ್ರು ಕಾಯಂ
ಸಾಚಾ ಆಗ್ಬುಟ್ರೆಲ್ಲ ಜನರ್ಬಾಯ್ಗೆ ಚಮ್ ಚಮ್! ಬರೆಯಯ್ಯ ಬರೆಯೋ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೆಂದು ಮಂಜಜ್ಜ ಹೇಳ್ದ
ಮೊಮ್ಮಗ್ಳು ಬಸುರೆಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಮಿಡ್ದ
ಒಮ್ಮೆ ಮದ್ವೆಯಾದ್ರೆ ಚಿಂತಿರ್ಲಾ ಎನುತ
ಎಮ್ಮನೆ ಕೂಸಿಗೇ ಲವ್ವಾಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ? ಬರೆಯಯ್ಯ ಬರೆಯೋ

ಬಚ್ಚಣ್ಣ ಹಾಸ್ನದಲ್ಲಿ ಬಾವ್ಟ ಹಾರ್ಸ್ಬುಟ್ಟು
ಕೊಚ್ಚೆ ಇರದಾ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಿದ್ದ
ಅಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವ ಹೇಳಿ
ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈ ಎರಡಿಟ್ಟ ಭರತನೆಂಬವಗೇ ! ಬರೆಯಯ್ಯ ಬರೆಯೋ

ಸಿನೆಮಾದವರ ಕೇಳಿ ಹೇಳುವರಿದು ಬೇರೆ
ಎನಿಮಾ ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಗೇ ಹಳೆ ಅನ್ನಸಾರೇ !
ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಗೋತಾ
ಜನುಮಕ್ಕೂ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರರೋ ತಾತಾ! ಬರೆಯಯ್ಯ ಬರೆಯೋ

ಹುಡುಗೀರು ಲೋ ಜೀನ್ಸು ಮಿನಿ ಟಾಪು ಹಾಕಿ
ಬಡಪಾಯಿ ಪಡ್ಡೆಗಳ ಬುಡಮೇಲೆತ್ತಾಕಿ
ತಡಕಾಡಿ ಅಪ್ಪನ ಜೇಬಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ
ಕಡತಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಗಿರಾಕಿ ! ಬರೆಯಯ್ಯ ಬರೆಯೋ

ಎಡಬಿಡದೆ ಮಳಿಗೆಯ ಸುತ್ತುತ ಜನರು
ಗಡಬಡಿಸಿ ಅದುಇದು ತುಂಬಿ ತರುತಿಹರು
ಕಡೆಗಳಿಗೆಲಿ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆಂಬಾತಂಕ
ಬಿಡದಂತೆ ಊದಿದರು ಸ್ಕೀಮಿನ ಶಂಖ ! ಬರೆಯಯ್ಯ ಬರೆಯೋ