ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Thursday, March 3, 2011

ಆಯುರ್ಭಾವ


ಆಯುರ್ಭಾವ

ನವರಸಗಳು ತುಂಬಿದ ಬೇರುಗಳಾ
ನವವಿಧದಾ ಭಾವದ ನಾರುಗಳಾ
ಹವಣಿಸಿ ತಂದೂ ನೆನೆಸೀ ಕಾಸಿ
ಹವೆಯಾಡಿಳಿಸಿದ ಪಾನಕ ಸೋಸಿ

ಭವದೊಳಗಿರುವುದು ಆರುದಿನ
ಅವ ಇವ ಎನ್ನುತ ಮೂರುದಿನ
ಯುವಜನತೆಯು ಕಣ್ತೆರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಜವ ತೆರೆವನು ತನ್ಹೊತ್ತಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ

ಹವನಿಸಿ ಮನಸಿನ ಮೆಣಸುಗಳಾ
ಭವಣೆಯು ತುಂಬಿದ ಕನಸುಗಳಾ
ನವೆಯಾಗಲಿ ಉಸಿರಾಡಲೂ ಆಗದೆ
ಅವನೋಡಲಿ ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ಬಾರದೆ !

ಕವನದ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುತಿರಿ
ಚ್ಯವನಪ್ರಾಶವ ಜಡಿಯುತಿರಿ
ನವಯೌವ್ವನ ನಮದಾಗಿಸೆ ಸತತವು
ಅವು ಕೊಡುವಾ ಖುಷಿಯಪರಿಮಿತವು