ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Tuesday, December 14, 2010

ಚಪ್ಪರದ ಸಿಹಿ ನೆನಪು

ರಾಜಾರವಿವರ್ಮ ಕೃತ ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಅಂತರ್ಜಾಲ

ಚಪ್ಪರದ ಸಿಹಿ ನೆನಪು

ಮೊದಲ ದಿನ ಬರಿನೊಟ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಿಲನವದು
ಮನವ ತುಂಬಿತು ಹಸಿಹಸಿ ಸಿಹಿಯ ನೆನಪು
ಚಪ್ಪರದಿ ಕಂಡಿರುವ ಮುಗುಳು ನಗುವಿನ ಪಾತ್ರ
ಹೊತ್ತಿಸುತ ಸಾವಿರದ ದೀಪಗಳ ಹೊಳಪು

ಊಟ ಬಡಿಸುವ ನೆಪದಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲಿ ನಡೆಯುತ್ತ
ಕಿಣಿಕಿಣಿರ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದ ಮೆರೆದೂ
ಬಾಳೆಲೆಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದು ಏನಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ !
ಹೊಳೆವ ಆ ಚಂದ್ರಮನ ಮೊಗದ ನಗುವಿನೊಳು

ರಾಣಿಜೇನಿನ ಹಾಗೇ ಸುಯ್ಯನೇ ಸುಳಿಸುಳಿದು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಾಣದೆ ಕಾಂಬ ಪರಿಯು
ಹೃದಯದಲಿ ನೂರೆಂಟು ವಾದ್ಯಗಳು ದನಿಮಾಡಿ
ತನದೆಂಬ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಡುವೊಲು !

ಅದನೆನೆದು ಹಲವುದಿನ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳು
ತನ್ನ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಆಟ
ಮದುವೆ ಮುಗಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ
ದಿನವೂ ಬಯಸುತ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪರದ ನೋಟ !