ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Monday, December 22, 2014

ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು


1 comment:

  1. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಪಟವಿಲ್ಲ.ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ನಾನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲೆ.ನಿಮ್ಮ ಬರೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಲಾರಿರಿ,ಬಿಡಲೂಬಾರದು.ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ.

    ReplyDelete