ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Saturday, January 23, 2010

ಝಣಝಣ ಕಾಂಚಾಣಝಣಝಣ ಕಾಂಚಾಣ
ಝಣ ಝಣ ಝಣಝಣ ಕಾಂಚಾಣ
ಕಿಂಕಿಣಿ ವಡ್ಯಾಣ |
ಝಣ ಝಣ ಝಣಝಣ ಕಾಂಚಾಣ

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದೊಳು ನಿನ್ನ
ಹೊಗಳುವರೋ ರನ್ನ |
ನಿಧಿಯಿರಲು ನೀನೇ ಬಲುಚೆನ್ನ

ಹಲವರಿಗೆ ನೆಂಟನು ನೀನಣ್ಣ
ಹಣವಿರೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ !
ಹಣವಿರದಿರೆ ನೀನೇ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ !

ಘನಕಾರ್ಯಕೆ ಅತಿಥಿಗಳು ತಾವು
ಬೆಂಬಿಡರೀ ಜನವು |
ಧನಶಂಕರಿ ಹರಿಸಿರಲು ಒಲವು

ತಿರುಪತಿಯಲಿ ದರುಶನವು ತಮಗೆ
ಬೇಕಷ್ಟು ಘಳಿಗೆ !
ಗರಿನೋಟು ನಗಣಿತವೆನಿಸಿದಗೆ

ವೈದ್ಯರಾಜ ಬರುವರು ತಮ್ಮನೆಗೆ
ತಾವಿರುವ ಎಡೆಗೆ |
ವೇದ್ಯವಿಪ್ಪ ಸಂಪತ್ತಿರುವರೆಗೆ


ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಕೆಶುಭಮಸ್ತು
ಪಕ್ಷದಲೀ ಒತ್ತು |
ಚಲಿಸಿ ತಾವು ಹೇಳಿರೆಶ್ರೀರಸ್ತು

ಮಾಧ್ಯಮದಲಿ ತಮದೇ ಆರ್ಭಟವು
ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನವು |
ಆದ್ಯತೆಯಲಿ ಕಳಿಸಿರೆಸಂಪದವು

ಜನಮನ್ನಣೆ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ
ಕಾಸಿರುವಾವರೆಗೆ |
ಮನದನ್ನೆಗೆ ದಕ್ಕೀತು ಬಹುಮಾನ

ಜನಸಾಗರ ಹರಿಸಿರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ
ನೀಹೋದಾ ಹೊತ್ತು |
ನುಡಿಸಾವಿರ’-ಪತ್ರಿಕೆ ಬರವಣಿಗೆ
-----

1 comment: