ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Friday, May 28, 2010

ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್


ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್

ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ತರಗತಿಯವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನ್ ಮುಖ ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಆಂಗ್ಲ ಗಾದೆ. ಇದುಸಮಂಜಸ್ವೇ ಸರಿ. ಇದುವರೆಗಿನ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ನೋದಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಮುಖದಂತೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತದ್ರೂಪ ಹೋಲಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ! ಬೀಗನಿರ್ಮಿಸುವ ಗಾಡ್ರೆಜ್ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟಿ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು-ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಷ್ಟುಒಂದೇತೆರನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾತೃವಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ!

ನಾವು ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ಚಾಲಾಕೀ ಕಣ್ಣುಗಳು-ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಮುಖದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದೀಪವಿದ್ದಂತೇಜೀವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಕ್ಕಿಂತ ಎಣ್ಣೆಬತ್ತಿಯ ದೀಪ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತ ಉರಿಯುತ್ತ ತನ್ನ ಜ್ವಲಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೊಂಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತ ಇಹದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮನಸ್ಸನ್ನುಪೂರಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬುವ ದೀಪದಂತೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಕೂಡ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲೂಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಹೀಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಆಕಾರ,ಗಾತ್ರ,ವಿನ್ಯಾಸ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಖದ ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿಂಚಿನಲ್ಲೂಒಂದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸೃಶ್ಟಿಕರ್ತ ಕಲಾಕಾರ ಮೆರೆಯುತ್ತ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ!

ಪ್ರತೀ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವವೂ ವಿಭಿನ್ನ,ವಿಶಿಷ್ಟ. ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲೋ, ಕಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೋ,ಗಡ್ಡದವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೋ,ಕೆನ್ನೆಯ ಆಯಗಲದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೋ,ಕೆನ್ನೆ ಗುಳಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿನಲ್ಲೋ,ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೋ, ತಲೆಯಆಕಾರದಲ್ಲೋ,ತುಟಿಯ ಅಳತೆ-ಆಕಾರ-ಬಣ್ಣ-ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೋ, ಕಿವಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೋ, ಕಿವಿಯ ಉದ್ದಗಲ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೋಹೀಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿ, ಗಂಡಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೀಸೆ,ಗಡ್ಡ ಇವುಗಳ ಉದ್ದಗಲ,ವಿನ್ಯಾಸ,ಬಣ್ಣ,ಗಡುಸುತನಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಳೈಸಿ ಭಿನ್ನತೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಖದ ಚಹರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಗುರುತು. ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದತೋರಿಸಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತರಂಗಗಳ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ತರಂಗಗಳೇ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದುಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವರೀತಿಯವನು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತಿಳಿದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಮಾಷೆಯೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು- ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ! ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವವರೂಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣುಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುವವರೋ ಅಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಎತ್ತನೋಡುತ್ತಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವರೀತಿ ಗೆರೆಗಳುಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಅವರ ಮುಖವನ್ನು[ಬಾಯಿ,ಗಡ್ಡ ಇಅವುಗಳನ್ನು] ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾಅಂಶಗಳು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿದರೆ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು, ಅವುಗಳ ಆಕಾರ, ಮುಖದಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅವರ ಬಹುಮುಖದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತೋರಿಸುವ ಶೋ ರೂಮ್ ಗಳಾಗಿಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಖೂಳನೋ, ಒಳ್ಳೆಯವನೋ, ಸಾಧುವೋ, ಕಳ್ಳನೋ, ಸುಳ್ಳನೋ, ಅಪರಾಧಿಯೋ, ನಿರಪರಾಧಿಯೋ, ನಿಸ್ಪೃಹನೋ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯೋ, ಸಾದಾ-ಸೀದಾ ಮನುಷ್ಯನೋ, ಢೋಂಗಿಯೋ, ಕ್ರೂರನೋ, ಕರುಣಿಯೋ, ಹೃದಯವಂತನೋ, ಸಮರ್ಥನೋ, ಅಸಮರ್ಥನೋ, ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವನೋ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹನೋ, ಉಪದ್ರವಿಯೋ, ನಿರುಪದ್ರವಿಯೋ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನೋ,ಧೂರ್ತನೋ,ದೂತನೋ,ಸಾತ್ವಿಕನೋ, ಮೈಗಳ್ಳನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹುತೇಕ ಮುಖದರ್ಶನದಿಂದಲೇಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿಬಿಡಬಹುದು.

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ನುರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಳಯುವಿಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬಂದ ಬಹಳಅಭ್ಯರ್ಥಿ,ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಇಂಥಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಮುಖಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಡೆದ ತಲೆಬುರುಡೆ-ಮುಖದ ಆಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ್ದಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟು, ಪರಿಸರ,ಸಂಘ-ಸಾಹಚರ್ಯೆ,ಅನುಕರಣೆ,ಅಂಧಾನುಕರಣೆ, ಅತಿರೇಕದ ಅಭಿಮಾನ, ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಹತಹ, ತಾನೂ ಏನೂಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಹಂ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸ್ತ್ರತವಾಗಿದೆ, ಕೂದಲು[ಗಡ್ಡ-ಮೀಸೆ-ತಲೆಗೂದಲು-ಹುಬ್ಬು]ಯಾವರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ, ಮುಖದ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ ಏನು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಭರಣವಿದೆಯೇ[ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾಎರಡರಲ್ಲೋ] ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವರೀತಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ರಜನೀಕಾಂತ್,ಪ್ರಭುದೇವ್,ದೋನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಂದದಿದ್ದರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಂಟಿಯಂತಹಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಿವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಹರಕುಗಳಿರುವ ಲೋ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತರದೇ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಏನನ್ನುತ್ತೀರಿ? ಅವರ ಮುಖವಂತೂ ಬಹಳಕಳಪೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕೆ?
ಮುಖವನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತ, ಭುಜಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸುತ್ತ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಮಹಾ ಎಂಬರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನುಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತ, ಒಂದು ಕಾಲಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ತಲೆತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೂರುವಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ! ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಗತಿ! ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳಾಹೀನಮುಖ-ಸಪ್ಪೆ,ಸಪ್ಪೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಂತಿಕೆ ಅವನ ಕಳೆ ಕಳೆಯಾಗಿರುವ ಹುರುಪಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿರತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮಅನೇಕ ಯುವಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅನಿಸಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ!

ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ವಾಸ್ತು ಅದೂ ಇದೂ ಅಂತಯಾರೋ ಅಡ್ಡಕಸುಬಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೇ ಯರನ್ನೋ ಅನುಕರಿಸಲುಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಇರುವ ಮುಖಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖವೇ ಮೊದಲನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಿಸಿದ್ದು-|| ಕಮಲೇ ಕಮಲೋತ್ಪತ್ತಿಃ ||
ಅಂದರೆ ಮುಖವೆಂಬುದೇ ಒಂದು ಕಮಲವಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎರಡು ಕಮಲಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಕಮಲಕ್ಕೆಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾದಮೇಲೆ ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರ ಮತ್ತು ಕಳಾಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ವೇಷ-ಭೂಷಣ,ಆಕಾರ,ಮುಖ,ನಿಲುವು ಇವುಗಳಿಂದಅವನು ದಫೇದಾರನೋ, ಗುಮಾಸ್ತನೋ, ಜವಾನನೋ, ಅಧಿಕಾರಿಯೋ, ಅಭಿಯಂತನೋ ಎಂದು ನೀವೇ ಅಳೆದುಬಿಡುತ್ತೀರಿ! ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಖವೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ-ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಇದು ಶಿರೋಭಾಗವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ ನಿಜವಾಗಿಯೂಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯೇ.

ನಾವು ನಾವೇ, ನಾವು ಅವರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇರೆಯೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಮತನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬಅಂಶವನ್ನು ಮನದಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಧಾನುಕರಣೆಮಾಡದೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಚಹರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲುವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತುದಾರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಖವನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ತೊಳೆಯುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದುಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಡ್ [ಕೊಳೆ] ಕೂತಿರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಮುಖದ ಹಾವ-ಭಾವ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಕೆ-ನೋಟ, ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಮುಖದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದು ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ.

2 comments:

  1. Fine article!
    But would have included what best can be done & how to face!

    ReplyDelete
  2. Thanks, answer for 'how to face' is ponted out within the article,please find the same.

    ReplyDelete