ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು, ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿ.ಆರ್.ಭಟ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

Tuesday, February 26, 2013

ಖುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ನ ಮರೆಮಾಚಿ ನಮ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಕರಾ ಮಾಡ್ಯಾರ !


ಖುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ನ ಮರೆಮಾಚಿ ನಮ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಕರಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ! 

ನೋಡ್ರಪಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ನಾ ಹೇಳೂದು ಸಲ್ಪು ಬ್ಯಾಸರ್ಕಿ ಮಾತಾಗ್ಬೌದು. ಆದ್ರೂ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಅದೀನಿಂದ್ರ ನೀವರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? ವಿಷ್ಯ ಹಂಗೈತಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಸಲ್ಪಾನಾದ್ರೂ ತೆಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಏನಿಲ್ಲೋ? ಬೇಸಗಿ ಬಂದದ ಅಂತೇಳಿ ಮದಿವಿ ಮನೇಲೆ ಉಂಡ್ಕೋತ ಕೂರಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಮತ್ತ! ಯಾಕಂದ್ರ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ತೆಲಿಗೆಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆ ಅರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ! ಸುಮ್ಕೇ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೇನೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ವಲ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತಮತ್ತ ಬಡಬಡಿಸ್ಲಿ ಹತ್ತೇನ್ ನಾ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳದ್ದೇ ಹೇಳಾಕ್ ಹತ್ತಾನ ನಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮನಿ-ಮಠ ಹೆಂಗ್ಸ್ರು ಮಕ್ಳು ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇದ್ದ್ರೆ ಒಸಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಪಾ:

ಈ ಜಗತ್ತಿನ್ಯಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂಬೋ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಖುರಾನ್ ಅಂಬೋ ಇಸ್ಲಾಂ ಗ್ರಂಥ ಬಾಳಾ ಶಾಂತಿ ಬೋಧಿಸ್ತದ ಅಂದು ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ. ಆದ್ರೆ ಖರೇ ಹೇಳ್ಬುಡ್ತೀನ್ ಕೇಳ್ರಿ: ಕಡಿಯೋ ಹಂತ ಬರೋವರಿಗೂ ಕುರೀಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಪಾಪ? ಬಾಳಾ ಬಾಳ ಬಿಸ್ಲಾಗ ನಡಸ್ಕೋತಾನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಅಂತ ತಲೆಬಗ್ಗಿಸ್ಕೋತ ಬಂತು. ಹಾಳೂ ಮೂಳೂ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ರು...ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ ತಿನ್ಬೇಕಬೇ ಅಂದ್ಕೋತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ತಿಂತು. ಈಗರೆ ಬಿಟ್ಟಾರೇನು? ಕಾಲ್ಕಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಮಲ್ಗಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬಿ ಹೋಡ್ಕೋತಿದ್ರೂ ಯಾರೂ ಕೇಳಾಂವಿಲ್ಲ! ಜಾತಕ ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ!! ಉಸ್ರೂ ಆಡ್ದಂಗೆ ಕೊರಳ ಭಾಗ ಕುಯ್ದು ನೆತ್ತರು ಹರ್ಯಾಕ ಬಿಟ್ರು, ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತು. ಅಂದಂಗ ಇನ್ನೊಂದ ಘಂಟೆ ಕಣ್ರಪಾ ಸಾಬರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿರ್ತದ ಕುರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂ ಬ್ಯಾಂ ಬ್ಯಾಂ ಅಂದ್ರ ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿಗೇನಾರ ಕೇಳಿಸ್ತದೇನು?  ಅಂದಂಗ ಇದ್ಯಾಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತೀನಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಮಂದೀನೆಲ್ಲಾ ಬಕರಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜನ. ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೋತ ನಡಸ್ಕೋಂಡೇ ಹೊಂಟಾರ ನೋಡ್ರಪಾ ಬಗಲಾಗೆ ಹರಿತದ ಕತ್ತಿ ಐತಿ. ಕಡಿಯೋ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೂತ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ-ಖರೇ ಹಕೀಕತ್ತು, ಅಲ್ಲೀತನಕ ನಮ್ ಮಂದಿಗೆ ಮೈಮೆಲೆ ಜ್ಞಾನಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ.  

ಅಲ್ರಪಾ ನಾ ಹೇಳೂದರೆ ಒಸಿ ಕೇಳ್ರಿ: ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಟೆರರಿಸಂ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಖುರಾನಾಗೇನ್ರಪ! ಖುರಾನ್ ನಾಗ ಏನೈತಿ ಅಂಬೋದ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದೋರಿರ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಾಗ ಬೇರೀ ಭಾಸೀ ಜನ್ಗೋಳ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗಾಕಿಲ್ಲ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಭಾಸೀನಾಗಿದ್ದಿದ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತ್ರು ಸರಿಯಾದ ಅನುವಾದಾ ಮಾಡ್ಯಾರ-ಆದ್ರ ಅದನ್ನು ನಮ್ ಮಂದಿ ಓದಿಲ್ಲ! ಓದೋಕೆ ಸಮ್ಯಾನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಪಾ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ "ನಾವು ಖುರಾನ್ ನ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡೇವಿ"ಅಂತ ಮಂಗಳೂರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಪೇಪರ್ನ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಖುರಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೂದ್ಕ ಹಿಂದೂ ಜನನ್ನೇ ಕರ್ದಾರ ಮತ್ತ! ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಕುರಿಗೂ ತಡವಾಗಿ ತನ್ ಕಡೀತಾರೆ ಅಂಬೋದು ತಿಳೀವಲ್ದು!  ಅಂತೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋತು ಕಣ್ರಪ! ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಾಗ ನಾನಾ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಾವ. ಅದರಲ್ಲಿ ’ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಾಫಿ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್’, ’ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಾಫಿ ಮೂವಮೆಂಟ್’ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲಾರ್ನೂ ಸಫಾಯಿ ಮಾಡಾಕ ಹೊಂಟಾರ!  

ಈ ಜಗತ್ತಿನ್ಯಾಗ, ಉಗ್ರವಾದ ಇರೋದು ಯಾರಿಂದಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಕಣ್ರಪ!! ಕೋತಿ ಬೆಣ್ಣೆನೆಲ್ಲಾ ತಿಂದು ಮೇಕೆಬಾಯಿಗೆ ಒರ್ಸಿತ್ತಂತಲ್ಲಾ ಹಂಗೇ ಮಾಡೋ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಬೇರ್ಯೋರ್  ಕಡೆ ಬೆರಳುಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು. ಆ ಖಾನು ಈ ಖಾನು,  ಹರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲಾ ಖಾನು ಬರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲಾ ಖಾನು ಅಂತಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸ್ರುಗೋಳ್ನ ಇಟ್ಕಂಡು, ಸಮಾಜದಾಗ ಖರೇ ಹಕೀಕತ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಾಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರ ಹೆಸರೂ ಸುಳ್ಳು, ಅವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಾನೂ ಮೋಸದ್ದೇ ಆಗೇದ. ಅಲ್ರಪಾ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಆತಲ್ಲಪ್ಪಾ ಒಬ್ನಾರು ಹಿಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ನ್ಯಾ? ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ ಬರೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಹೆಸರೇ ಕೇಳ್ ಬರತಾವ. ಯಾವುದೇ ದರೋಡೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಮತಾಂತರ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಏನಾರಾ ತಗೊಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂರದ್ದೇ ಹೆಸರು. ಇಂಥಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ  ಘಟನೆಗೋಳು ನಡದ್ರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ್ ಸಾಬಿ "ತಗಳ್ರಣಾ ಹಿಡ್ಕಂಬದಿವ್ನಿ ಇವನೇ ಪಾಪಿ" ಎಂದು ಪೋಲೀಸರಿಗಾಗ್ಲಿ, ಬೇರೇ ಜನರಿಗಾಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೈತೇನು? ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಆದ್ರ ಹೊರಗ್ನಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಹಂಗ ಒಳ್ಳೇರೀತಿ ಪೋಜು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವರ ಮಸಲತ್ತೈತಲ್ಲಾ ಅದು ಯಾರ್ಗೂ ಅರ್ಥಾಗಾಂಗಿಲ್ಲ!! ಅಲ್ಲಬೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈದ್ಯರು.....ಇನ್ನೇನೇನೋ ಎಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೇ ಐನಾತಿ ಉದ್ಯೋಗ್ದಾಗಿರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂದೀನೇ ಉಗ್ರವಾದದಾಗ ಅದಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಅವರ ಖುರಾನು ಏನಂತದ? ಇನ್ನೂ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಅಂತದೇನು?  ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ್ಯಾಗ ಖುರಾನಿನಷ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಬೇರೇ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಅಂದಂಗ ಖುರಾನಿನಾಗೇನೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೇ ಕೆಲವು ಜಾಗತಿಕ ಪುಸ್ತಕಗೋಳು ಹೇಳ್ತಾವ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ-ಅವರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಪ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒಪ್ತಾರ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರ. ಖುರಾನು ಏನಂತದ ಒಸಿ ನೋಡ್ರಿ[ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅದ ಬಿಡ್ರಿ]
[Friends, so called ' PEACEFUL' Islam dictates like this, DON'T BELIEVE WHAT THESE MUSLIMS SAY, YOURSELF READ QURAN & ANALYSE IT WITH THE HELP OF DEPENDABLE WORLD LEVEL SOURCE, THEN YOU WILL KNOW THE  'PEACE FUNCTION'] :

Use of Kafir in the Qur'an

The Qur'an uses the word kafir to si
gnify various negative qualities of a person, all of which assist in the precise defining of kufr. 482 derivations of the K-F-R root occur in the Qur'an, testifying to the importance of the concept of kufr. In the structure of Islamic thought, kufr represents all things unacceptable and offensive to God (Allāh).[7] In its most fundamental sense in the Qur'an, kufr means "ingratitude," however the Qur'an contains numerous verses in which more detailed definitions are provided; the kafir is referred to as:

Odious: "(Such) as dispute about the signs of God, without any authority that hath reached them. Grievous and odious (is such conduct) in the sight of God and of the Believers." [40: 35]

 
Mocked: "But on this Day the Believers will laugh at the Unbelievers." [83: 34]


Punished: "But ye have indeed rejected (Him), and soon will come the inevitable (punishment)!" [25: 77]


Terrorized: "I will instill terror into the hearts of the Unbelievers." [8: 12]


Destroyed: "Of the wrong-doers the last was remnant was cut off. Praise be to God, the Cherisher of the Worlds." [6: 45]


Slain: "Seize them and slay them wherever ye get them: in their case we have provided you with a clear argument against them." [4: 91]


Crucified: "The punishment of those who wage war against God and His Apostle, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides." [5: 33]


Evil: "Say thou: 'Yea, and ye shall then be humiliated (on account of your evil)." [37: 18]


Cursed: "They shall have a curse on them: wherever they are found." [33: 6]


-----------------------------------------------------------------------
ಇನ್ನೂ ಬಾಳ ಡೀಪ್ ಐತಿ! ಅದು ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ  ಜೀರ್ಣಾಗೂದ್ ಕಷ್ಟದ! ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅಂತಂದು ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ 
thats all Friends, hope you understood the Modus Operandi by now.

Incase if Islam, if it is peaceful, then why the hell these many 1000s of Terrorist [only in Islam in the world !!] groups take birth & do unwanted & horrific acts in India & in the world ? why can’t other so called 'humanitarian muslims' control them? Why can’t they catch them & handover them to concerned authorities to punish them?

  
ರೈಲು ಹತ್ತೋರಿದ್ರ ಹತ್ತಸ್ತಲೇ ಇರೋರದಾರ !
ಟೋಪಿ ಹಾಕಸ್ಕೊಳೋರಿರೋವರ್ಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರ !!!!!

ಅಲ್ಲಾ ಈ ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ನಿಂತೋರು ಇರ್ಲಿ, ಮಿನಿಷ್ಟ್ರು ಗಿನಿಷ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದೊಂದ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗ ಅದೆಷ್ಟು ರೈಫಲ್ಲುಗೋಳು, ಕ್ವಿಂಟಾಲುಗಟ್ಲೆ ಆರ್.ಡಿ.ಎಕ್ಸು, ಏ.ಕೆ. ೪೭, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಆದಾವ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡೋಕ್ ಹೋದೋರ್ ಯಾರದಾರ? ಹೋದಂವ ಹೊಳ್ಳಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಂಬೋ ಗ್ಯಾರಂಟೀ ಇಲ್ಲ; ಅದ್ಕೇ ಯಾರೂ ಹೋಗೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ. ನಮ್ ಪೋಲೀಸರ್ನ ಬಿಡು, ಪಾಪದೋರು, ಸರಕಾರದಾಗ ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗು ಅಂದ್ರ ಹೋಕ್ಕಾರ, ಅಷ್ಟರೊಳಗ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಂತ್ರಿ [ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟು ತನಗೆ ಸಿಗವಲ್ದು ಅಂತಾ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ] ವಾಪಸ್ ಬಾರ್ಲೇ ಮಂಗ್ಯಾ ಅಂತಾನ, ಹೋದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ಕೋತ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾನ ಪೇದೆ. ಪೋಲೀಸ್ರಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂದಿ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೀತಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಪ್ರಕರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಪೋಲೀಸರಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಹೊಡ್ದಾರ. ಅದೇ ಹಿಂದೂ ಜನ ಆಗಿದ್ರ ಪೋಲೀಸರು ಒದ್ದೊಳ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರನ್ನ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಅಲ್ರಪ್ಪಾ ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕ್ಯಂಡ್ರೇನ್ ನೀವು? ೧೫ ನಿಮಿಷ ಈ ಪೋಲೀಸ್ರೆಲ್ಲಾ ಸುಮ್ನಿದ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದಾಗ ಹಿಂದೂ ಜನಗೋಳ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಟಾಷ್ ಮಾಡ್ಬುಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದಾನೆ’ ಅದರರ್ಥ ಇಡೀ ದೇಶದಾಗೂ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಬಾಂಬು, ರೈಫಲ್ಲು ವಗೈರೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಅದಾರ ಅಂಬೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!! ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಕಣಪಾ ಭಟ್ಕಳದಾಗ ಅಣುಬಾಂಬು ಅದೇನೋ ಅದಲ್ಲಪ್ಪಾ ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯರ್ ಬಾಂಬು ಅದನ್ನ  ತಂದಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಯಾರೋ  ಹೇಳ್ದಂಗಾತು!! ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. "ಅರೇ ನಮ್ದೂಕೆ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಬಾ ಚಾ ಕುಡ್ಯೋಣು" ಅಂತಾ ಕರೀತಾನೇ ಇರ್ತಾರ ಕಣ್ರಪ್ಪಾ. ಯಾರ್ನ ನಂಬ್ತೀರಿ?  ನನ್ನ್ ಮಾತ ಕೇಳೋದಾದ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರನ್ನ್ ನಂಬಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಧೂ ಅಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ರೂ ರಾವಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಶ ಅದ, ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೀತಿ ಕದ್ದೊಯ್ಯೋ ದುರುದ್ದೇಸದಾಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಾಕ ಬಂದಾಗ ಸೂಳಾಮಗ ರಾವಣ. ಸೀತಿ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾತೇನು? --ರಾಮ ಹುಟ್ಟುದ ಜಾಗ್ದಾಗ ರಾಮಂಗೊಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ  ಕಟ್ಲಾಕ ಆಗ್ದೋರ ಸಹಾಯಕ್ಕ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೇನು?

ನಾ ಹೇಳೂದ್ ಹೇಳೀನಿ. ಇನ್ನ್ ನೀವುಂಟು, ನಿಮ್ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಜತನಾ ಉಂಟು. ನನ್ನ್ ಮಾತು ಹಿಡಿಸ್ಲಾರ್ದು ಅಂದ್ರ ಏನಾರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗ್ರಲ ಅತ್ಲಾಗ!!   

4 comments:

 1. use proper kannada. I am having trouble reading this. This makes me not to read.

  ReplyDelete
 2. i think you want everybody to read this article. Then why are you targeting only dharwad / hubli kannada speaking readers?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks Mr.Mohan, Indeed this time I had written to satisfy North Karnataka Readers. Infact, main message about Quran is in English which you can easily read,about remaining matter, I had written various articles which you can refer.

   Delete
 3. pls write in proper kannada...its more valuable information...good should available easily... Don't make it difficult.

  ReplyDelete